آخرين اطلاعات مربوط به ١٣/٠٩/١٣٩٥ |ساعت ١٠:٠٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
سيمان شرق(تقدم)  ٢٨٢    ١٩پامچال  ٧,٨٧٧    ٣٩٣دكترعبيدي  ١٥,٧٢٥    ٧٨٤توسعه آذربايجان  ٢,٩٢٩    ١٤٦كاشي سعدي  ١,٨٢٦    ٩٠سيمان صوفيان  ٣,٣٢٥    ١٦١داروئي داروپخش  ٦,٦٥٨    ٣١٨شرکت افرانت(سهامی عام)  ٦,١٩٦    ٢٩٥سيمان فارس نو  ٤,١٣٩    ١٩٧پتروشيمي جم  ٩,٣٩٢    ٤٤٧پتروشيمي خارك  ١١,٠٥٤    ٥٢٦فراورده هاي تزريقي  ١١,٥٦٧    ٥٥٠پالایش نفت شیراز  ١٤,٥٣٣    ٦٩١سيمان خزر  ٣,٤٥١    ١٦٤تسهيلات مسكن تیر٩٥  ٧٥٣,٦٧٥    ٣٣,٨٥١نفت تبريز  ٥,٣٦١    ٢٣٦نفت پاسارگاد  ١١,٣٤٦    ٤٩٤ايران دارو  ٣,٩١٧    ١٦٧شمال شرق شاهرود  ٩,٢١٥    ٣٨٩گاز لوله  ٣,٤٥٨    ١٤٠
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
سيمان شرق(تقدم) ٢٨٢
١٩ ٧.٢٢
پامچال ٧,٨٧٧
٣٩٣ ٥.٢٥
دكترعبيدي ١٥,٧٢٥
٧٨٤ ٥.٢٥
توسعه آذربايجان ٢,٩٢٩
١٤٦ ٥.٢٥
كاشي سعدي ١,٨٢٦
٩٠ ٥.١٨
سيمان صوفيان ٣,٣٢٥
١٦١ ٥.٠٩
داروئي داروپخش ٦,٦٥٨
٣١٨ ٥.٠٢
شرکت افرانت(سهامی ... ٦,١٩٦
٢٩٥ ٥
سيمان فارس نو ٤,١٣٩
١٩٧ ٥
پتروشيمي جم ٩,٣٩٢
٤٤٧ ٥
   ارزش: ٨٠,٠٧٥.٨ تغييرات:    ٥٧.٢
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٧/٠٩/١٣٩٥ بموتو ٣٥٠ ٠ ٠
٠٦/٠٩/١٣٩٥ ذثباغ ٤٠٠ ٠ ٠
٠٣/٠٩/١٣٩٥ ذممسني ٠ ٦٥.٤٧٦١٩٠٤٨ ٠
٠٣/٠٩/١٣٩٥ وپخش ٠ ٠ ٤٠
٢٩/٠٨/١٣٩٥ ذآريان ٠ ١٣ ٠
٢٧/٠٨/١٣٩٥ ذپخش ٠ ١٥.٥٥٥٥٥٥٥٥ ٠
٢٧/٠٨/١٣٩٥ قلرست ٢٥٠ ٠ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٥ ذشليا ٢٥ ٠ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٥ واعتبار ٥٠٠ ٠ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٥ ونوين ٠ ٠ ١٦.٠٨٠٢٦٨٧٤
٢٥/٠٨/١٣٩٥ قمرو ١٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٥ قمرو ٠ ٠ ٦٦.٦٦٦٦٦٦٦٧
٢٤/٠٨/١٣٩٥ ذدهدشت ٠ ٥٩.٨٢٨٩٧١٦٦ ٠
٢٤/٠٨/١٣٩٥ وغدير ٠ ١٨.٩٨٨٧١٥٢٨ ٣٧.٢٦١٢٨٤٧٢
٢٣/٠٨/١٣٩٥ ذكازرو ٠ ٨٦.٣٦٣٦٣٦٣٦ ٠
٢٣/٠٨/١٣٩٥ قزوين ٠ ١٠٠ ٠
٢٣/٠٨/١٣٩٥ قپيرا ٤٥٠ ٠ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٥ واتي ٠ ٥٠ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٥ چفيبر ٠ ٤٢.٨٥٧١٤٢٨٦ ٠
١٩/٠٨/١٣٩٥ شكلر ١٤٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات