آخرين اطلاعات مربوط به ٢٨/١٢/١٣٩٦ |ساعت ١٨:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
ماداكتو استيل كرد  ٤,٠٠٠    ٣,٠٠٠فروشگاه رفاه  ١٠,١٥٧    ٤,٨٥٣گروه كارخانجات صنعتي تبرك  ١,٣٨١    ٣٩٥بیمه نوین  ١,٠٠٦    ١١٥کاشی صدف  ١,٩٠٠    ٢٠٠صنعتی آبگینه  ٧٤٠    ٧٠آلومتک  ١,٢٥٢    ١١٦فرآورده هاي سيمان شرق  ١,٠٠٦    ٩٣عمران قزوین  ٤,٠٧٩    ٣٧٧سولیران  ٦,٣٥٩    ٥٨٧
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
ماداكتو استيل كرد ٤,٠٠٠
٣,٠٠٠ ٣٠٠
فروشگاه رفاه ١٠,١٥٧
٤,٨٥٣ ٩١.٥
گروه كارخانجات صنع... ١,٣٨١
٣٩٥ ٤٠.٠٦
بیمه نوین ١,٠٠٦
١١٥ ١٢.٩١
کاشی صدف ١,٩٠٠
٢٠٠ ١١.٧٦
صنعتی آبگینه ٧٤٠
٧٠ ١٠.٤٥
آلومتک ١,٢٥٢
١١٦ ١٠.٢١
فرآورده هاي سيمان شرق ١,٠٠٦
٩٣ ١٠.١٩
عمران قزوین ٤,٠٧٩
٣٧٧ ١٠.١٨
سولیران ٦,٣٥٩
٥٨٧ ١٠.١٧
   ارزش: ٩٦,٢٨٩.٩٩ تغييرات:    ٠.٠٩
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٨/١٢/١٣٩٦ ذآرمان ٠ ١٩.٨٧٠٤١٦٦٧ ٥.١٢٩٥٨٣٣٣
٢٨/١٢/١٣٩٦ ومعادن ٠ ٤.٥٠٧٢١٩٣٥ ٥.٥٥٢١
٢٨/١٢/١٣٩٦ كگل ٠ ٢٠ ٠
٢٧/١٢/١٣٩٦ وسكاب ٢٣٠ ٠ ٠
٢٦/١٢/١٣٩٦ شبهرن ٠ ٣٠ ٠
٢٦/١٢/١٣٩٦ اميد ٢٥٠ ٠ ٠
٢٦/١٢/١٣٩٦ ذولشرق ٣٠٠ ٠ ٠
٢٦/١٢/١٣٩٦ ذتاپكيش ٢٣٠ ٠ ٠
٢٦/١٢/١٣٩٦ وبهمن ١٠٠ ٠ ٠
٢٣/١٢/١٣٩٦ وغدير ١٩٠ ٠ ٠
٢٣/١٢/١٣٩٦ وصنعت ٢٠٠ ٠ ٠
٢٣/١٢/١٣٩٦ ذريشمك ١٣٠٠ ٠ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٦ سشمال ١٦٥ ٠ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٦ ذوارس ١٠٥٠ ٠ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٦ ذگوهران ١٦٠ ٠ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٦ ولغدر ١٤٠ ٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٦ ذوهور ٢٠٠ ٠ ٠
٢٠/١٢/١٣٩٦ وسپه ٢٢٠ ٠ ٠
١٧/١٢/١٣٩٦ ذاتكاي ١٥٠ ٠ ٠
١٧/١٢/١٣٩٦ درازك ٠ ١٠ ٣٤.٦٣٤١٤٦٣٤
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات