آخرين اطلاعات مربوط به ٣١/٠٣/١٣٩٦ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ٤,٤٧٣    ٦٦٩صنایع بسته بندی ایران  ١,١٣٤    ١٠٧تجهیز نیروی زنگان  ٣,٠٩٠    ٢٨٦شرکت گروه فن آوا  ٢,٩٤٤    ٢٧١احیا صنایع خراسان  ٣,٢٧٦    ٣٠٠فروشگاه رفاه  ١٠,٦٣٨    ٩٦٧کیوان  ٣,٨٩٦    ٣٥٤معيار صنعت پارس  ١,٥٧٤    ١٤٣سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٣,٧٤٦    ٣٤٠لوازم خانگی پارس  ٣,٢٩٦    ٢٩٩
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
س.کارکنان صنعت برق... ٤,٤٧٣
٦٦٩ ١٧.٥٩
صنایع بسته بندی ایران ١,١٣٤
١٠٧ ١٠.٤٢
تجهیز نیروی زنگان ٣,٠٩٠
٢٨٦ ١٠.٢
شرکت گروه فن آوا ٢,٩٤٤
٢٧١ ١٠.١٤
احیا صنایع خراسان ٣,٢٧٦
٣٠٠ ١٠.٠٨
فروشگاه رفاه ١٠,٦٣٨
٩٦٧ ١٠
کیوان ٣,٨٩٦
٣٥٤ ٩.٩٩
معيار صنعت پارس ١,٥٧٤
١٤٣ ٩.٩٩
سرمايه گذاري و توس... ٣,٧٤٦
٣٤٠ ٩.٩٨
لوازم خانگی پارس ٣,٢٩٦
٢٩٩ ٩.٩٨
   ارزش: ٧٨,٧٣٦.٢ تغييرات:    (١٣١.٣)
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٣١/٠٣/١٣٩٦ ذنطرين ٥١ ٠ ٠
٣١/٠٣/١٣٩٦ ذغصينو ٠ ٠ ٤٧.٠٥٨٨٢٣٥٣
٣١/٠٣/١٣٩٦ كپارس ٦٥٠ ٠ ٠
٣١/٠٣/١٣٩٦ والبر ٦٧٠ ٠ ٠
٣١/٠٣/١٣٩٦ غگل ٠ ١٢٣.٦٨٤٢١٠٥٣ ٣٩.٤٧٣٦٨٤٢١
٣١/٠٣/١٣٩٦ ذشپاس ٠ ٣٠٠ ٠
٣٠/٠٣/١٣٩٦ شفارس ٤٠ ٠ ٠
٣٠/٠٣/١٣٩٦ مداران ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٣/١٣٩٦ كروي ١٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠٣/١٣٩٦ ختوقا ٨٠ ٠ ٠
٣٠/٠٣/١٣٩٦ ساربيل ٠ ٧١.٤٢٨٥٧١٤٣ ٠
٢٩/٠٣/١٣٩٦ بفجر ٧٥٠ ٠ ٠
٢٩/٠٣/١٣٩٦ ذخديزل ٦٠٠ ٠ ٠
٢٧/٠٣/١٣٩٦ ركيش ٥٥٠ ٠ ٠
٢٧/٠٣/١٣٩٦ شپارس ٠ ٢٨.٧٥ ٠
٢٧/٠٣/١٣٩٦ لبوتان ١١ ٠ ٠
٢٧/٠٣/١٣٩٦ بكام ١٣ ٠ ٠
٢٥/٠٣/١٣٩٦ ذحكمت ٠ ٥٠ ٠
٢٣/٠٣/١٣٩٦ دفرا ٧١٠ ٠ ٠
٢٣/٠٣/١٣٩٦ دسبحا ٩٣٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٢٠ ١٢
ريال عربستان ٨٦٦ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٩ ١
پوند ٤,١٠٤ (٣٣)
يورو ٣,٦١٨ (٦)