آخرين اطلاعات مربوط به ٠٥/٠٩/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٥٠ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ١٥/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٤/٠٩/١٣٩٣ قنيشا ٠ ٠ ١٤٦.٩١٣٥٨٠٢٥
٠٣/٠٩/١٣٩٣ وسينا ٠ ٦٦.٦٦٦٦٦٦٦٧ ٠
٠٢/٠٩/١٣٩٣ غپينو ٠ ٠ ٥٠
٠١/٠٩/١٣٩٣ پاسا ٠ ٢٧٥ ١٢٥
٢٩/٠٨/١٣٩٣ شپديس ١٦١٠ ٠ ٠
٢٨/٠٨/١٣٩٣ بموتو ٨٥٠ ٠ ٠
٢٧/٠٨/١٣٩٣ وصنعت ٠ ٤٥ ٥٥
٢٦/٠٨/١٣٩٣ ذودي ٠ ٣٠٩.٣٥٠٨٨٤١٢ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٣ ذممسني ٤ ٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٣ قثابت ١٠ ٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٣ غگرجي ٠ ٣٠٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٣ قمرو ٢٥٠ ٠ ٠
٢٤/٠٨/١٣٩٣ قپيرا ٦٠٠ ٠ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٣ پارسيان ٠ ٢٨.٠٤٠٩٧٣١١ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٣ ذشتران ٠ ٠ ٦٧٢.٢٠٠٩٤٨٨١
٢٠/٠٨/١٣٩٣ وبشهر ٠ ٤٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٣ ذبدكو ٠ ٢٠٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٣ شكلر ٢٢٠ ٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٣ سشرق ٧٥ ٠ ٠
١٨/٠٨/١٣٩٣ قشهد ٨٠٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٢٧٥ ١
ريال عربستان ٧١٤ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٨١ ٠
پوند ٤,٢٠٨ ٥
يورو ٣,٣٤٤ ١٣