آخرين اطلاعات مربوط به ٢٩/٠٩/١٣٩٣ |ساعت ١٢:٠٠ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
احیا صنایع خراسان  ٢,٠٣٨    ٢٧٣کیسون  ١,٠٥٢    ٨٨بيمه پارسيان(تقدم)  ١,٠٢٤    ٧٨ايران ياسا(تقدم)  ٣,٢١٩    ٢٤٠سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٧٧٠    ٥٧تجهيزات ‌هپكو  ٧٤٤    ٥٤توسعه صنایع بهشهر(تقدم)  ١,٣٦٧    ٨٦گلوكزان(تقدم)  ٣٦,٠٢٤    ٢,٢١٢پتروشیمی کازرون  ٨٠٠    ٤٩صنعت و معدن(تقدم)  ٤٤٥    ٢٥صنعتي آما  ٥,٠٧٤    ٢٧١گسترش تجارت ایرانیان  ١,١٦٢    ٦٠غذایی و قند تربت جام  ٥,٢٠٠    ٢٦٧تسهيلات مسكن فروردین ٩٣  ٨٣٨,١٩١    ٤٢,١٠٠بیمه کارآفرین  ١,٣٥٧    ٦٧توسعه و عمران کرمان  ٧,٥٦٠    ٣٧٠بهمن ليزينگ  ٢,١٣١    ١٠٣عمران و توسعه شاهد  ٢,٤٠٧    ١١٦برق مپنا  ١١,١٦٧    ٥٣٧بیمه سامان  ١,٨٣٢    ٨٨
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
احیا صنایع خراسان ٢,٠٣٨
٢٧٣ ١٥.٤٧
کیسون ١,٠٥٢
٨٨ ٩.١٣
بيمه پارسيان(تقدم) ١,٠٢٤
٧٨ ٨.٢٥
ايران ياسا(تقدم) ٣,٢١٩
٢٤٠ ٨.٠٦
سرمايه گذاري توكا(... ٧٧٠
٥٧ ٧.٩٩
تجهيزات ‌هپكو ٧٤٤
٥٤ ٧.٨٣
توسعه صنایع بهشهر(... ١,٣٦٧
٨٦ ٦.٧١
گلوكزان(تقدم) ٣٦,٠٢٤
٢,٢١٢ ٦.٥٤
پتروشیمی کازرون ٨٠٠
٤٩ ٦.٥٢
صنعت و معدن(تقدم) ٤٤٥
٢٥ ٥.٩٥
   ارزش: ٦٩,٤٧٦.٨ تغييرات:    (١٨)
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٦/٠٩/١٣٩٣ سكرد ٥٠٠ ٠ ٠
٢٥/٠٩/١٣٩٣ فجام ١٠٠٠ ٠ ٠
٢٥/٠٩/١٣٩٣ شمواد ٣٠ ٠ ٠
٢٤/٠٩/١٣٩٣ شسينا ٠ ٠ ٣٠
٢٤/٠٩/١٣٩٣ ذثرود ٦٥٠ ٠ ٠
٢٠/٠٩/١٣٩٣ فاما ٠ ٠ ١٩.٠٤٧٦١٩٠٥
٢٠/٠٩/١٣٩٣ ذگكيش ١٥٠ ٠ ٠
١٩/٠٩/١٣٩٣ ذسجام ٠ ٢٩.٩٩٩٩٩٩٩٨ ٠
١٩/٠٩/١٣٩٣ ذكازرو ٥٠ ٠ ٠
١٨/٠٩/١٣٩٣ ذثغرب ٦٣٠ ٠ ٠
١٧/٠٩/١٣٩٣ مرقام ٣٦٠ ٠ ٠
١٦/٠٩/١٣٩٣ ذحقشم ٠ ٨٦.٩١٥٨٨٧٨٥ ٠
١٦/٠٩/١٣٩٣ ولساپا ٠ ١٠٠ ٠
١٦/٠٩/١٣٩٣ ذسبزوا ٠ ٠ ٥٠.٠٣٢١٦٢٧١
١٦/٠٩/١٣٩٣ ثشرق ٣٠٠ ٠ ٠
١٦/٠٩/١٣٩٣ ذتوريل ٠ ٢٠٦.٢٧٨٧١٣٦٣ ٠
١٦/٠٩/١٣٩٣ وتوكا ٠ ١٧٨.٦٨٨٥٢٤٥٩ ٤٩.١٨٠٣٢٧٨٧
١٥/٠٩/١٣٩٣ ذخبازرس ٢٦٠ ٠ ٠
١٥/٠٩/١٣٩٣ ذسدبير ٣٢٠ ٠ ٠
١٢/٠٩/١٣٩٣ ذوثنو ١٠٠ ٠ ٠
به اطلاع می رساند کلاسهای آموزشی آنلاین در شعبه مشهد به صورت رایگان در روزهاي شنبه هر هفته ساعت 13:00 الي 14:00 تشكيل مي شود.(شماره تماس جهت هماهنگی 05117672827)* به اطلاع می رساند اعتبار سفارشهای اینترنتی به 5 روز کاری تغییر یافت.*
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٢٦٢ (٤٢)
ريال عربستان ٧٢٠ ٢
دلار آمريكا ٢,٧٠٤ ٧
پوند ٤,٢٢٦ (١٣)
يورو ٣,٣٠٧ (٦١)