آخرين اطلاعات مربوط به ٢٩/٠٦/١٣٩٣ |ساعت ١٠:٢٠ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
کابلسازی ایران  ٨٠٠    ٩٧صنعتی دریایی ایران  ١,٨٤٦    ١٥٧سبحان-دارو  ٣٢,٠٠١    ١,٥٢٦داروسازي امين  ١٤,٥٥٧    ٥٨٢مهرام  ٧,٨٨٣    ٣١٥دارو رازك  ٢٦,٤٢٢    ١,٠٥٥داروسازي زهراوي  ٤٥,٣٤٥    ١,٨١٠داروئي داروپخش  ٧,٣٦٨    ٢٩٤كارخانجات داروپخش  ٧,٤٢٤    ٢٩٦سالمين  ٢,٦٨٩    ١٠٧دارو ابوريحان  ١٨,٢٤٦    ٧٢٥مواداوليه داروپخش  ١٧,١٤٢    ٦٨١البرز دارو  ١٠,٩٧٩    ٤٣٦كاشي حافظ  ٣,٤٣١    ١٣٦داروسازي فارابي  ١١,٤٣٢    ٤٥٣دكترعبيدي  ٨,١٥١    ٣٢٢شيميايي فارس  ٦,٠٦٨    ٢٣٩تولید دارو  ١٢,٤٥٨    ٤٩٠تكسرام  ٢,٢١٤    ٨٧داروسازي جابر  ٨,٤٢٢    ٣٢٩
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
کابلسازی ایران ٨٠٠
٩٧ ١٣.٨
صنعتی دریایی ایران ١,٨٤٦
١٥٧ ٩.٣
سبحان-دارو ٣٢,٠٠١
١,٥٢٦ ٥.٠١
داروسازي امين ١٤,٥٥٧
٥٨٢ ٤.١٦
مهرام ٧,٨٨٣
٣١٥ ٤.١٦
دارو رازك ٢٦,٤٢٢
١,٠٥٥ ٤.١٦
داروسازي زهراوي ٤٥,٣٤٥
١,٨١٠ ٤.١٦
داروئي داروپخش ٧,٣٦٨
٢٩٤ ٤.١٦
كارخانجات داروپخش ٧,٤٢٤
٢٩٦ ٤.١٥
سالمين ٢,٦٨٩
١٠٧ ٤.١٤
   ارزش: ٧١,٤٥٢.٧ تغييرات:    ٩.١
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ١٥/٠٤/١٣٩٣
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی ١١/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٥/٠٦/١٣٩٣ ذواحيا ٣٠٠ ٠ ٠
٢٢/٠٦/١٣٩٣ سفارس ٣٢٠ ٠ ٠
٢٢/٠٦/١٣٩٣ ديران ٠ ٢٢.٢٢٢٢٢٢٢٢ ٠
٢٢/٠٦/١٣٩٣ ذغصينو ٠ ٠ ١٩.٠٤٧٦١٩٠٥
١٨/٠٦/١٣٩٣ ذوارس ١٣٠٠ ٠ ٠
١٧/٠٦/١٣٩٣ ددام ٠ ٠ ٥٠
١٥/٠٦/١٣٩٣ حكشتي ٠ ٠ ٦٣.٩٣
١١/٠٦/١٣٩٣ كدما ٠ ٢٠٠ ٠
٠٩/٠٦/١٣٩٣ ذفالوم ٠ ٠ ٢٥٦.٢٤١١٨٥٦
٠٨/٠٦/١٣٩٣ ذكي بي سي ٠ ٥٠ ٠
٠٨/٠٦/١٣٩٣ قشهد ٠ ٠ ١٠٠
٠٨/٠٦/١٣٩٣ ذشلرد ٠ ٦٠.٠٠٠٠٤٨ ٠
٠٦/٠٦/١٣٩٣ ذبميلا ٠ ١٠٠ ٠
٠٥/٠٦/١٣٩٣ ذآرمان ٩٠ ٠ ٠
٠٥/٠٦/١٣٩٣ ذوكادو ١٨٠ ٠ ٠
٠١/٠٦/١٣٩٣ پتاير ٠ ١٠٠ ٠
٣٠/٠٥/١٣٩٣ ذجهرم ٠ ١٣٣.٣٣٤٨٣٧٠٥ ٠
٣٠/٠٥/١٣٩٣ ذفسا ٠ ١٤٠.٥٨٧٤١٨٢٤ ٠
٣٠/٠٥/١٣٩٣ ذداراب ٠ ١١٤.٠٦٨٥٨٧٥٨ ٠
٢٩/٠٥/١٣٩٣ ذومشان ١٨٠ ٠ ٠
به اطلاع می رساند کلاسهای آموزشی آنلاین در شعبه مشهد به صورت رایگان در روزهاي شنبه هر هفته ساعت 13:00 الي 14:00 تشكيل مي شود.(شماره تماس جهت هماهنگی 05117672827)* به اطلاع می رساند اعتبار سفارشهای اینترنتی به 5 روز کاری تغییر یافت.*به اطلاع می رساند فایل بررسی وضعیت ایران خودرو و سایپا و همچنین فایل بررسی اجمالی هلدینگ های دارویی در بخش تحلیل فاندامنتال قرار گرفت.
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٤٣ (٤١)
ريال عربستان ٧١٠ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٤ ١
پوند ٤,٣٤١ ٨
يورو ٣,٤١٨ (٣١)