آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٢/١٣٩٤ |ساعت ١٢:٣٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
كارتن ايران(تقدم)  ١,٢٦٤    ٨٣٤کشتیرانی دریا بندر  ٢,٧٥٧    ٥٥٠آهن و فولاد میلاد  ٩٠٨    ١٥٤صنعتی بهپاک  ٤,٣١٣    ٦٥٦تامين ماسه  ٦,٩٢٣    ٧٥٩فروشگاه ديوكس  ١,٣٣٠    ١٠٤منگنز ايران(تقدم)  ٢,١١٥    ١٥٨شیشه قزوین  ٣,٧٥١    ٢٥٧تسهيلات مسكن اسفند ٩١  ٦٩٩,٣١٣    ٣٤,٢٦٩همکاران سیستم  ٤,٣٢٤    ٢٠٨شرکت صنعتی مینو  ١٦,٩٤٩    ٨٠٦فولاد هرمزگان  ١,٧٩٨    ٨٥توکاریل  ٢,٥١٠    ١١٢بیمه نوین  ١,٢٨٠    ٥٧سرمايه گذاري ملي ايران(تقدم)  ٧٩١    ٣٤احیا صنایع خراسان  ٢,٠٠٥    ٨٤گسترش صنایع پیام  ٦٩٥    ٢٩بيمه ما  ٢,٢٥٠    ٩١انفورماتيك  ١٢,٢٥٨    ٤٩٠منگنز ايران  ٢,٥١٨    ١٠٠
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
كارتن ايران(تقدم) ١,٢٦٤
٨٣٤ ١٩٣.٩٥
کشتیرانی دریا بندر ٢,٧٥٧
٥٥٠ ٢٤.٩٢
آهن و فولاد میلاد ٩٠٨
١٥٤ ٢٠.٤٢
صنعتی بهپاک ٤,٣١٣
٦٥٦ ١٧.٩٤
تامين ماسه ٦,٩٢٣
٧٥٩ ١٢.٣١
فروشگاه ديوكس ١,٣٣٠
١٠٤ ٨.٤٨
منگنز ايران(تقدم) ٢,١١٥
١٥٨ ٨.٠٧
شیشه قزوین ٣,٧٥١
٢٥٧ ٧.٣٦
تسهيلات مسكن اسفند 91 ٦٩٩,٣١٣
٣٤,٢٦٩ ٥.١٥
همکاران سیستم ٤,٣٢٤
٢٠٨ ٥.٠٥
   ارزش: ٦٦,٨٤٨.٣ تغييرات:    (١٦٨.٤)
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٣١/٠١/١٣٩٤ همراه ٥٤١٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ ذسمگا ٤٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ شتهران ٢٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ خعتبار ٤٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٤ فنوال ٠ ٠ ١٢٣٠.٠٩٢١٥٦٨٦
٢٩/٠١/١٣٩٤ غمارگ ٣٠٠ ٠ ٠
٢٩/٠١/١٣٩٤ چافست ٠ ٠ ٣٠٠
٢٩/٠١/١٣٩٤ ذبهپاك ٦٠٠ ٠ ٠
٢٩/٠١/١٣٩٤ لسرما ٠ ٣٥ ٦٥
٢٩/٠١/١٣٩٤ غبشهر ٧٢٥ ٠ ٠
٢٧/٠١/١٣٩٤ ذوكادو ٠ ١١ ٩
٢٦/٠١/١٣٩٤ دعبيد ١٥٠ ٠ ٠
٢٣/٠١/١٣٩٤ ذفلات ٧٠ ٠ ٠
١٩/٠١/١٣٩٤ ذسنوين ٢٢٥ ٠ ٠
١٦/٠١/١٣٩٤ بشهاب ١٧٥٢ ٠ ٠
١٦/٠١/١٣٩٤ ذآريان ٠ ٢٥ ٠
١٦/٠١/١٣٩٤ دپارس ٠ ٢٠٠ ٠
١٦/٠١/١٣٩٤ بشهاب ٠ ١٧٥.٢٧٢٢٢٢٢٢ ٢٤.٧٢٧٧٧٧٧٨
١٠/٠١/١٣٩٤ ذوسين ٠ ٠ ١٢٦.٣٤٠٢٥
٠٩/٠١/١٣٩٤ ذوثوق ٨٥ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٦٩ (٩)
ريال عربستان ٧٥٤ ١
دلار آمريكا ٢,٨٣٠ ٣
پوند ٤,٢١٢ (١٩)
يورو ٣,٠٣٥ (١٨)