آخرين اطلاعات مربوط به ٢١/١١/١٣٩٤ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢١/١١/١٣٩٤ شگل ١٦٠٠ ٠ ٠
٢٠/١١/١٣٩٤ ذساينا ١٦٠ ٠ ٠
١٧/١١/١٣٩٤ ونفت ٠ ٠ ٣٤.٨٤٧٩٨٩٥٤
١٤/١١/١٣٩٤ پرديس ٧٠ ٠ ٠
١٣/١١/١٣٩٤ پسهند ٠ ٥٠ ١٠٠
١٣/١١/١٣٩٤ سپاها ٠ ١٦.٦٦٦٦٦٦٦٧ ٠
١١/١١/١٣٩٤ شفارس ٠ ٠ ٥٦٢.٧٤٤٢١٠٥٣
١١/١١/١٣٩٤ ثاژن ٢١ ٠ ٠
١٠/١١/١٣٩٤ قشهد ٠ ٠ ٢٠٥
٠٧/١١/١٣٩٤ ذوآيند ٠ ١٠٠ ٠
٠٧/١١/١٣٩٤ ذومشان ٥٠٠ ٠ ٠
٠٥/١١/١٣٩٤ ذوآفر ٢٠٠ ٠ ٠
٠٤/١١/١٣٩٤ دزهراوي ٠ ٠ ٢٠٠
٠٣/١١/١٣٩٤ سدور ٠ ٠ ٧٠٢.١٢١٢٥
٠٣/١١/١٣٩٤ والبر ٠ ٢٣.٨٠٨٣٩٠٠٨ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٤ ذثقزوي ٦١ ٠ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٤ ثاخت ٢٥ ٠ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٤ ذاتكام ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٤ خكار ٠ ٠ ١٥٠
٣٠/١٠/١٣٩٤ ذچنوپا ٢٠٠ ٠ ٠
برخیز که فجر انقلاب است امروز بیگانه صفت، خانه خراب است امروز هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد از لطف خدا نقش بر آب است امروز دهه فجرمبارک
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات