آخرين اطلاعات مربوط به ٠٣/٠٢/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
کود شيميائی اوره لردگان  ٢,٠٥٠    ٢٤١کارکنان بانک  ١,٨٨٠    ١٦٤بانك كارآفرين(تقدم)  ١,٨٠٠    ١٤٠سیمان سبزوار  ١,٥٩١    ٩٠تکادو  ٢,٩٤٦    ١٦٢سیمان مجد خواف  ١,١٥٤    ٦٢تسهيلات مسكن خرداد ٩١  ٧١٧,٤٥٥    ٣٥,٢٢٨تسهيلات مسكن اسفند ٩٢  ٧٢٣,٤١٨    ٣٥,٤٩٦تسهيلات مسكن دی ٩٠  ٧١٢,٧٣٣    ٣٤,٩٠٦تسهيلات مسكن تیر ٩١  ٧١٩,٤١٥    ٣٥,١٣٢تسهيلات مسكن ارديبهشت ٩٠  ٧٠٥,٤٢٤    ٣٤,٣٣٦تسهيلات مسكن فروردين ٩١  ٧١٨,٠٠٢    ٣٤,٨٧٤بیمه میهن  ١,٦٦٩    ٨١نفت لاوان  ٢٣,٣٨٠    ١,١٣٢تسهيلات مسكن فروردین ٩٣  ٧١٨,٤٦٨    ٣٤,٧٣٣بیمه سامان  ٢,٤٠٤    ١١٦تسهيلات مسكن آبان ٩٢  ٧٢٢,٥٥١    ٣٤,٦٩٣عمران و توسعه شاهد  ٢,٤٠٠    ١١٥گسترش سرمايه گذاري ايرانيان  ١,٨٤٩    ٨٨بیمه نوین  ١,٨٢٨    ٨٧
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
کود شيميائی اوره ل... ٢,٠٥٠
٢٤١ ١٣.٣٢
کارکنان بانک ١,٨٨٠
١٦٤ ٩.٥٦
بانك كارآفرين(تقدم) ١,٨٠٠
١٤٠ ٨.٤٣
سیمان سبزوار ١,٥٩١
٩٠ ٦
تکادو ٢,٩٤٦
١٦٢ ٥.٨٢
سیمان مجد خواف ١,١٥٤
٦٢ ٥.٦٨
تسهيلات مسكن خرداد 91 ٧١٧,٤٥٥
٣٥,٢٢٨ ٥.١٦
تسهيلات مسكن اسفند 92 ٧٢٣,٤١٨
٣٥,٤٩٦ ٥.١٦
تسهيلات مسكن دی 90 ٧١٢,٧٣٣
٣٤,٩٠٦ ٥.١٥
تسهيلات مسكن تیر 91 ٧١٩,٤١٥
٣٥,١٣٢ ٥.١٣
   ارزش: ٧٥,٩٨٠.٥ تغييرات:    ٢٤٥.٣
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
عرضه 91 هزار تن قير در تالار صادراتي بورس كالا ١٠/٠٧/١٣٩٢
گسترش بورس كالاي كشاورزي در دستور كار قر ... ٢٦/٠٥/١٣٩٢
بيش از 8100 ميليارد ريال در بورس كالا مع ... ٢٨/٠٢/١٣٩٢
بيش از 1470 ميليارد ريال انواع كالا داد  ... ٠٤/٠٢/١٣٩٢
داد و ستد 914 ميليارد انواع محصولات در ب ... ١٧/٠١/١٣٩٢
افزايش 28 درصدي معاملات در بورس كالا ٢٧/١٢/١٣٩١
كتاب مجموعه قوانين و مقررات بورس كالا منتشر شد ٢١/١٢/١٣٩١
رشد 11 درصدي ارزش معاملات بورس كالا ١٢/١٢/١٣٩١
الفبای بورس
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
گزارش روز
اطلاعیه های سازمان بورس آرشیو
سرمايه گذاري نيرو - زمانبندي پرداخت سود دوره ١٢ ماهه منتهي به ١٣٩٢/٠٦/٣١   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
ايران خودرو - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت (به پيوست)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
كاغذ سازي كاوه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٦ ماهه منتهي به ١٣٩١/٠٦/٣١(حسابرسي شده)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
سرمايه گذاري صنعت نفت - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده(اصلاحيه)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٦ ماهه منتهي به ١٣٩١/٠٦/٣١(حسابرسي شده)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
محورسازان ايران خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ١٢ ماهه منتهي به ١٣٩١/١٢/٣٠   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ٢١/٠٩/٩١ (به پيوست)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
كارخانجات توليدي شهيد قندي (كابلهاي مخابراتي شهيد قندي) - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٣٠/٠١/١٣٩٣ ذبهپاك ٨٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٣ ذسپرده ١٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٣ وسكاب ٠ ١٠٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٣ خعتبار ٤٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٣ ذسمگا ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٣ ذسپرده ٠ ٠ ٦٦.٦٦٦٦٦٦٦٧
٢٨/٠١/١٣٩٣ شتهران ٢٥٠ ٠ ٠
٢٨/٠١/١٣٩٣ ذشتران ٠ ٠ ٦٧٨.٥٠٢١٢٣٤٩
٢٧/٠١/١٣٩٣ سيلام ١٦٠٠ ٠ ٠
٢٧/٠١/١٣٩٣ غدام ٤٠٠ ٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ ذفلات ٤٠ ٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ ذكوثر ٠ ٢٥٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ ذومسكن ٤٢٠ ٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ غبشهر ١٣٥٠ ٠ ٠
٢٤/٠١/١٣٩٣ دعبيد ٧٣.١٤ ٠ ٠
٢٠/٠١/١٣٩٣ واتي ٦٠٠ ٠ ٠
١٩/٠١/١٣٩٣ ذوگردش ١٥٠ ٠ ٠
١٨/٠١/١٣٩٣ غبهپاك ٠ ١٥٠ ٠
٢٨/١٢/١٣٩٢ خاور ٠ ٠ ٢١١.٨١٦١٨٧٥
٢٦/١٢/١٣٩٢ سهگمت ١٢٠٠ ٠ ٠
برگزاری کلاس آشنایی با بورس(مقدماتی) روز دوشنبه مورخ 1393/02/08 از ساعت 14 الی 16 در دفتر مطهری برای ثبت نام با شماره تلفن های 3 - 88171372 تماس حاصل فرمایید.
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٨٥ (١)
ريال عربستان ٦٨٠ ١
دلار آمريكا ٢,٥٥١ ٠
پوند ٤,٢٥٨ (٢٦)
يورو ٣,٥٢٠ (٣)