آخرين اطلاعات مربوط به ٠٣/٠٨/١٣٩٥ |ساعت ١٠:١٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
بانک انصار(تقدم)  ٨٩١    ٨٢سيمان كردستان(تقدم)  ٤٧١    ٤٣گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٣٤٥    ٢٦صنعتی بهپاک  ٣,٥٨١    ٢٠٨مهرام  ١٤,١٦٢    ٧٠٨كوير تاير  ٣,٣٦٣    ١٦٨دكترعبيدي  ١٥,٢٧٦    ٧٦٣نورد قطعات  ٤,٣٨٨    ٢١٩نصير ماشين  ٣,٧٢٨    ١٨٦سينا دارو  ٢٩,٨٨٠    ١,٤٩٠كاشي حافظ  ٣,١٧٠    ١٥٨پارس سوييچ  ٨,٧٦٣    ٤٣٥سيمان اروميه  ٣,١٨٣    ١٥٨درخشان  ٢,٨٢٢    ١٤٠توسعه آذربايجان  ٢,٧٦٣    ١٣٧توس گستر  ١,٧٥٦    ٨٧انفورماتيك  ١٨,٧٤٦    ٩٢٨سيمان هرمزگان  ٤,٠٤١    ١٩٨كاشي ساوه  ٢,٧٩٧    ١٣٦سيمان بهبهان  ١٤,٩٧٨    ٧٢٧
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
بانک انصار(تقدم) ٨٩١
٨٢ ١٠.١٤
سيمان كردستان(تقدم) ٤٧١
٤٣ ١٠.٠٥
گروه صنايع بهشهر ا... ٣٤٥
٢٦ ٨.١٥
صنعتی بهپاک ٣,٥٨١
٢٠٨ ٦.١٧
مهرام ١٤,١٦٢
٧٠٨ ٥.٢٦
كوير تاير ٣,٣٦٣
١٦٨ ٥.٢٦
دكترعبيدي ١٥,٢٧٦
٧٦٣ ٥.٢٦
نورد قطعات ٤,٣٨٨
٢١٩ ٥.٢٥
نصير ماشين ٣,٧٢٨
١٨٦ ٥.٢٥
سينا دارو ٢٩,٨٨٠
١,٤٩٠ ٥.٢٥
   ارزش: ٧٨,٥٥٣.٧ تغييرات:    ١٨٣.٤
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠١/٠٨/١٣٩٥ ذخفناور ٠ ٢٤٠.٠٣١٩٦٣ ٠
٢٩/٠٧/١٣٩٥ حكشتي ١٧ ٠ ٠
٢٨/٠٧/١٣٩٥ ذگكيش ٠ ٢٤.٥ ١٠.٥
٢٧/٠٧/١٣٩٥ شنفت ٠ ٢٥ ٠
٢٧/٠٧/١٣٩٥ تپمپي ١٥٠ ٠ ٠
٢٧/٠٧/١٣٩٥ ذثنور ١٠٠ ٠ ٠
٢٧/٠٧/١٣٩٥ دفرا ٠ ٠ ١٠٠
٢٥/٠٧/١٣٩٥ وخارزم ١٣٠ ٠ ٠
١٨/٠٧/١٣٩٥ كهمدا ٧٠٠ ٠ ٠
١٨/٠٧/١٣٩٥ پكرمان ٠ ٥١.٦٢٧٩٠٦٩٨ ٠
١٨/٠٧/١٣٩٥ سمازن ٠ ١٠٠ ١٠٠.٠٠٤٣٧٩٦٢
١٧/٠٧/١٣٩٥ ذاتكام ٠ ٢٨.٣١٥٦١٢٩ ٢.٦٥٢١٢٩٠٣
١٤/٠٧/١٣٩٥ كساپا ٠ ٢٢٨.٥٧١٤٢٨٥٧ ٠
١٠/٠٧/١٣٩٥ تاپيكو ١٦٠ ٠ ٠
٠٣/٠٧/١٣٩٥ ذكي بي سي ٠ ٣٥.٧١٤٢٨٥٧١ ٠
٣١/٠٦/١٣٩٥ ذفوكا ٠ ٠ ٦٤٦.٨٤٠٧٥
٢٩/٠٦/١٣٩٥ ذقجام ٠ ٠ ١١٠٠
٢٨/٠٦/١٣٩٥ ذفرابورس ٠ ٠ ٧٥
٢٨/٠٦/١٣٩٥ ذواحيا ٣٤٠ ٠ ٠
٢٨/٠٦/١٣٩٥ تيپيكو ٩٥٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٠٥٥ (٢)
دلار آمريكا ٣,١٧٥ ٢
پوند ٣,٨٧٤ (٧)
يورو ٣,٤٥١ (٢)