آخرين اطلاعات مربوط به ١٨/٠٧/١٣٩٤ |ساعت ١٥:٢٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
گل گهر(تقدم)  ٦٩٨    ٥٧فيبر ايران(تقدم)  ١,٠٠٠    ٧٤احیا صنایع خراسان  ١,٣٠٠    ٨١ساختمانی نام آوران  ٤,٩٨٤    ٣٠٠مس تکنار  ٤,٦٠٠    ٢٣٥شيمي - سينا  ٦,٢٠٢    ٣١٠دكترعبيدي  ٨,١٣٥    ٤٠٦قند اصفهان  ٢,٧٠٥    ١٣٥روز دارو  ٤,٦٥٩    ٢٣٢تهران شيمي  ٣٣,٧٢٠    ١,٦٧٨سيمان هرمزگان(تقدم)  ٢,٥٥٦    ١٢٧فولاد خوزستان  ٢,٤٢١    ١٢٠قند قزوين  ١,٥٧٤    ٧٨پگاه اصفهان  ٦,٤٣٨    ٣١٩كالسيمين  ١,٧٥٩    ٨٧بهنوش  ٣,٨٨٦    ١٩٢قند شيرين  ٩,٦٧٦    ٤٧٧فرآوري معدني  ١,٧٤٩    ٨٦معادن روي  ١,٠٣٠    ٥٠باما  ٢,٢٧٥    ١٠٩
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
گل گهر(تقدم) ٦٩٨
٥٧ ٨.٨٩
فيبر ايران(تقدم) ١,٠٠٠
٧٤ ٧.٩٩
احیا صنایع خراسان ١,٣٠٠
٨١ ٦.٦٤
ساختمانی نام آوران ٤,٩٨٤
٣٠٠ ٦.٤
مس تکنار ٤,٦٠٠
٢٣٥ ٥.٣٨
شيمي - سينا ٦,٢٠٢
٣١٠ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٨,١٣٥
٤٠٦ ٥.٢٥
قند اصفهان ٢,٧٠٥
١٣٥ ٥.٢٥
روز دارو ٤,٦٥٩
٢٣٢ ٥.٢٤
تهران شيمي ٣٣,٧٢٠
١,٦٧٨ ٥.٢٤
   ارزش: ٦١,٣٩٦.٩ تغييرات:    ٧.١
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
١٢/٠٧/١٣٩٤ ذواحيا ٣١٠ ٠ ٠
٠٨/٠٧/١٣٩٤ پكوير ٠ ٢٥٠ ٠
٣١/٠٦/١٣٩٤ ذپترول ١٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٦/١٣٩٤ ذدحاوي ١١٠ ٠ ٠
٢٩/٠٦/١٣٩٤ شفارس ٠ ٠ ١٨.٧٥
٢٨/٠٦/١٣٩٤ تيپيكو ٨٠٠ ٠ ٠
٢٨/٠٦/١٣٩٤ فملي ٨٠ ٠ ٠
٢٨/٠٦/١٣٩٤ آكنتور ١٦٠ ٠ ٠
٢٦/٠٦/١٣٩٤ ذزنجان ٠ ٢٠٠ ٠
٢٥/٠٦/١٣٩٤ ذوكادو ٢٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠٦/١٣٩٤ ذوثوق ٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠٦/١٣٩٤ وبوعلي ٠ ١٠٠ ٠
٢٤/٠٦/١٣٩٤ ذنوين ٣٠٠ ٠ ٠
٢٣/٠٦/١٣٩٤ ذكي بي سي ٠ ٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٦ ٠
٢٢/٠٦/١٣٩٤ ذقاسم ٠ ٢٣.٨٨٨٨٨٨٨٩ ٤٢.٧٧٧٧٧٧٧٨
٢١/٠٦/١٣٩٤ ديران ٠ ٤٥.٤٥٤٥٤٥٤٥ ٠
١٩/٠٦/١٣٩٤ تاپيكو ٤٠٠ ٠ ٠
١٨/٠٦/١٣٩٤ سفارس ٣٢٠ ٠ ٠
١٨/٠٦/١٣٩٤ ثمسكن ٠ ٤٦.٦٦٦٦٦٦٦٧ ٢٠
١٢/٠٦/١٣٩٤ وپاسار ٠ ٢٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٠ (٦)
ريال عربستان ٧٩٨ (١)
دلار آمريكا ٢,٩٩٥ ٠
پوند ٤,٥٩١ ٢٤
يورو ٣,٤٠٢ ٢٧