آخرين اطلاعات مربوط به ٢٢/٠٩/١٣٩٦ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
اختيارخ شبندر-٧٥٠٠-٠٤/١١/١٣٩٦  ١٤٨    ٨٦خاک نسوز آباده  ٢,٦٠٠    ١,٣٠٠اختيارخ كگل-٣٠٠٠-١٨/١١/١٣٩٦  ١٦٨    ٧٣کارتن مشهد  ٤,٣٧٠    ٩٧٠معيار صنعت پارس  ١,٨٨٠    ٢١٨صنعت و معدن(تقدم)  ٤٤    ٤ذرت دانه ٩٦١٢ انبار اميري(ن)  ٩,٧٩٠    ٨٩٠ذرت دانه٩٦١١انباربهرامي  ١٠,١٠٩    ٩١٩لیزینگ رازی  ٥,٩٧٧    ٥٤٣آريا دانا  ١,٠٦٩    ٩٧
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
اختيارخ شبندر-7500... ١٤٨
٨٦ ١٣٨.٧١
خاک نسوز آباده ٢,٦٠٠
١,٣٠٠ ١٠٠
اختيارخ كگل-3000-1... ١٦٨
٧٣ ٧٦.٨٤
کارتن مشهد ٤,٣٧٠
٩٧٠ ٢٨.٥٣
معيار صنعت پارس ١,٨٨٠
٢١٨ ١٣.١٢
صنعت و معدن(تقدم) ٤٤
٤ ١٠
ذرت دانه 9612 انبا... ٩,٧٩٠
٨٩٠ ١٠
ذرت دانه9611انبارب... ١٠,١٠٩
٩١٩ ١٠
لیزینگ رازی ٥,٩٧٧
٥٤٣ ٩.٩٩
آريا دانا ١,٠٦٩
٩٧ ٩.٩٨
   ارزش: ٩٣,٢٨٣.٧ تغييرات:    ٦٥٤.٨
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٢/٠٩/١٣٩٦ ذفسا ٠ ١٣٢.٤ ٠
٢٢/٠٩/١٣٩٦ ذجهرم ٠ ١٢٠.٨٦٦٦٦٦٦٦ ٠
٢٢/٠٩/١٣٩٦ ذداراب ٠ ١٢٧.٢ ٠
٢٠/٠٩/١٣٩٦ سدشت ٤٠ ٠ ٠
١٩/٠٩/١٣٩٦ ذثباغ ٣٢٠ ٠ ٠
١٨/٠٩/١٣٩٦ ذحپارسا ٦٨٠ ٠ ٠
١٤/٠٩/١٣٩٦ ذقاروم ١٠٠٠ ٠ ٠
١١/٠٩/١٣٩٦ ولساپا ٠ ١٠٠ ٠
٠٥/٠٩/١٣٩٦ ذكي بي سي ٠ ٢٦.٣١٥٧٨٩٤٧ ٠
٠٥/٠٩/١٣٩٦ ذكرمان ٠ ٠ ٢٠٠
٠٥/٠٩/١٣٩٦ وسينا ٩٦ ٠ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٦ واعتبار ١٠٠ ٠ ٠
٢٧/٠٨/١٣٩٦ قمرو ٢٠٠ ٠ ٠
٢٧/٠٨/١٣٩٦ قلرست ٣٠٠ ٠ ٠
٢٤/٠٨/١٣٩٦ شپديس ٤٦٥ ٠ ٠
٢٣/٠٨/١٣٩٦ بموتو ٦٥٠ ٠ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٦ قپيرا ٥٠٠ ٠ ٠
٢١/٠٨/١٣٩٦ شكلر ٢١٠ ٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٦ ذوثوق ٥٠ ٠ ٠
١٦/٠٨/١٣٩٦ وسپه ٠ ٢٤.٣٢١٨١٣٤٥ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,١٤٠ ٩
ريال عربستان ٩٤٩ ٢
دلار آمريكا ٣,٥٥٨ ٥
پوند ٤,٧٤١ ١
يورو ٤,١٨٣ ١