آخرين اطلاعات مربوط به ٢٨/١٠/١٣٩٥ |ساعت ١٢:٠٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
اختيارخ فولاد-١٥٠٠  ٢٥    ٣شیشه قزوین  ٩٨٧    ١١٥پتروشیمی گلستان  ٧٨٩    ٨١هنکل پال وش  ٣٠,٠٠٠    ٣,٠٢٣کیسون  ١,٧٨٢    ١٧٤فيبر ايران(تقدم)  ٥,٣٦٤    ٤٨٧مس سرچشمه  ٣,٢٣٥    ٢٨٠گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٢,٩٠٠    ٢٤٤سرمايه گذاري غدير(تقدم)  ٣٢٣    ٢٦سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٤٤١    ٣٣
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فولاد-1500 ٢٥
٣ ١٣.٦٤
شیشه قزوین ٩٨٧
١١٥ ١٣.١٩
پتروشیمی گلستان ٧٨٩
٨١ ١١.٤٤
هنکل پال وش ٣٠,٠٠٠
٣,٠٢٣ ١١.٢١
کیسون ١,٧٨٢
١٧٤ ١٠.٨٢
فيبر ايران(تقدم) ٥,٣٦٤
٤٨٧ ٩.٩٩
مس سرچشمه ٣,٢٣٥
٢٨٠ ٩.٤٨
گسترش صنايع انرژي ... ٢,٩٠٠
٢٤٤ ٩.١٩
سرمايه گذاري غدير(... ٣٢٣
٢٦ ٨.٧٥
سرمايه گذاري چشم ا... ٤٤١
٣٣ ٨.٠٩
   ارزش: ٧٩,١٠٣.١ تغييرات:    ١٨.٩
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٦/١٠/١٣٩٥ ذثپرديس ٣٦٠ ٠ ٠
٢٦/١٠/١٣٩٥ بفجر ٠ ٠ ١٦٠
٢٥/١٠/١٣٩٥ ونيرو ٥٠ ٠ ٠
٢٥/١٠/١٣٩٥ چكاوه ٠ ١٥٠ ٠
٢٥/١٠/١٣٩٥ ثاخت ١٠ ٠ ٠
٢٣/١٠/١٣٩٥ ذثقزوي ٢٨ ٠ ٠
٢٣/١٠/١٣٩٥ شپلي ٠ ٠ ٦٢٧.١٦٥٥٢٤٢٩
٢٢/١٠/١٣٩٥ ثامان ١١٧ ٠ ٠
٢١/١٠/١٣٩٥ ذثالوند ١٥٠ ٠ ٠
٢٠/١٠/١٣٩٥ قهكمت ٢٦٠ ٠ ٠
٢٠/١٠/١٣٩٥ دسينا ٠ ١٠٠ ٠
١٨/١٠/١٣٩٥ والبر ٠ ١٩.٢٣٠٠٢٩٦١ ٠
١٥/١٠/١٣٩٥ ذثرود ٦٦ ٠ ٠
١٣/١٠/١٣٩٥ ذدبالك ٠ ٢١.٤٢٨٥٧١٤٣ ٠
١٣/١٠/١٣٩٥ ذدقاضي ٤٨٠٠ ٠ ٠
٠٨/١٠/١٣٩٥ قشهد ١٥٠ ٠ ٠
٠٨/١٠/١٣٩٥ چافست ٢٥٠ ٠ ٠
٠٧/١٠/١٣٩٥ ذثغرب ٧٥ ٠ ٠
٠٥/١٠/١٣٩٥ ثشرق ١١٠ ٠ ٠
٢٩/٠٩/١٣٩٥ مرقام ٢٠٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٣٥ ٨
ريال عربستان ٨٦٣ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٣٧ ١
پوند ٣,٨٩٤ (٤٨)
يورو ٣,٤٣٤ (١٠)