آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٥/١٣٩٦ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
اختيارخ كروي-٢٢٥٠-٢٦/٠٧/١٣٩٦  ٧٨٨    ٤٤٢اختيارخ كروي-٢٠٥٠-٢٦/٠٧/١٣٩٦  ١,٠٢٦    ٥١٩اختيارخ كروي-٢٤٥٠-٢٦/٠٧/١٣٩٦  ٥٧٥    ٢٤١اختيارخ كروي-١٨٥٠-٢٦/٠٧/١٣٩٦  ١,٢٠٠    ٤٩٨گسترش تجارت ایرانیان  ٢,٣٨٠    ٢١٩س.آرين توسكا  ١,٥٧٠    ١٤٣ایتالران  ٩,٥١٥    ٨٦٥معيار صنعت پارس  ١,٩٠٤    ١٧٣ساختمان نوین  ١,٩٤١    ١٧٦پتروشیمی فسا  ١,٣٦٠    ١٢٣
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
اختيارخ كروي-2250-... ٧٨٨
٤٤٢ ١٢٧.٧٥
اختيارخ كروي-2050-... ١,٠٢٦
٥١٩ ١٠٢.٣٧
اختيارخ كروي-2450-... ٥٧٥
٢٤١ ٧٢.١٦
اختيارخ كروي-1850-... ١,٢٠٠
٤٩٨ ٧٠.٩٤
گسترش تجارت ایرانیان ٢,٣٨٠
٢١٩ ١٠.١٣
س.آرين توسكا ١,٥٧٠
١٤٣ ١٠.٠٢
ایتالران ٩,٥١٥
٨٦٥ ١٠
معيار صنعت پارس ١,٩٠٤
١٧٣ ٩.٩٩
ساختمان نوین ١,٩٤١
١٧٦ ٩.٩٧
پتروشیمی فسا ١,٣٦٠
١٢٣ ٩.٩٤
   ارزش: ٨١,٧٤١.٩ تغييرات:    ٤٥.٦
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢١/٠٥/١٣٩٦ ركيش ٠ ٥٢.٦٧١٧٥٥٧٢ ٠
١٨/٠٥/١٣٩٦ فجر ٠ ٠ ١٠٠
١٦/٠٥/١٣٩٦ دسبحان ٠ ٣٤.٨٨٣٧٢١ ٠
١٦/٠٥/١٣٩٦ سيدكو ٠ ٢٠ ٠
١٢/٠٥/١٣٩٦ حرهشا ٠ ٠ ٠
١٢/٠٥/١٣٩٦ ذحرهشا ٣٢ ٠ ٠
١٠/٠٥/١٣٩٦ ذدحاوي ٦٦ ٠ ٠
٠٣/٠٥/١٣٩٦ سيستم ٠ ٠ ٢٦.٦٦٦٦٦٧
٠٢/٠٥/١٣٩٦ ثاخت ٠ ١٠٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ ذشكبير ١٢٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ شفن ٢٧٥٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ خودرو ١٥ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ ذكباده ١٠٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ فنورد ٤٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ غاذر ١٤٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ دپارس ٢٧٦٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ نمرينو ٧ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ خساپا ٨ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ ذبخاور ٢ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ ذكوثر ٩٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٧٤ (١٠)
ريال عربستان ٨٧٧ ١
دلار آمريكا ٣,٢٩١ ٣
پوند ٤,٢٣٥ (٢٨)
يورو ٣,٨٦٣ (١١)