آخرين اطلاعات مربوط به ١٠/٠٣/١٣٩٥ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
کشتیرانی دریا بندر  ٣,٧٠٩    ٧٣٣فارسیت اهواز  ٢,١١٢    ١٩٩بانک قوامین  ٨٠٦    ٥٤تکادو  ٢,٥٨٠    ١٣٣تسهیلات مسکن شهریور ٩٤  ٨١٧,٧٤٦    ٤٠,٨٧٦دكترعبيدي  ٩,١٥٨    ٤٥٧نيروترانس  ٦,١٥٨    ٣٠٦پتروشيمي فارابي  ٤,٤٥٢    ٢٢١سپنتا  ١٤,٦٣٦    ٧٢٦توسعه آذربايجان  ٣,٠٥٧    ١٥١ماشين سازي نيرومحركه  ٢,٦٦٦    ١٣١تسهيلات مسكن اردیبهشت ٩٤  ٨٢٤,٦٢٤    ٤٠,٤١١نیرو سرمایه  ٤,٤٥٥    ٢١٦پگاه اصفهان  ٨,٧٨٩    ٤٢٥پشم شيشه  ١٠,٥٨٤    ٥١٠توسعه صنایع بهشهر  ٢,٦١١    ١٢٥عمران فارس  ٢,٧٤٤    ١٣١محورسازان  ٤,٦٣١    ٢٢١كنتورسازي  ٦١,٨٦٩    ٢,٩٥١پتروشيمي آبادان  ٢,٣٣٢    ١١١
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
کشتیرانی دریا بندر ٣,٧٠٩
٧٣٣ ٢٤.٦٣
فارسیت اهواز ٢,١١٢
١٩٩ ١٠.٤
بانک قوامین ٨٠٦
٥٤ ٧.١٨
تکادو ٢,٥٨٠
١٣٣ ٥.٤٤
تسهیلات مسکن شهریو... ٨١٧,٧٤٦
٤٠,٨٧٦ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٩,١٥٨
٤٥٧ ٥.٢٥
نيروترانس ٦,١٥٨
٣٠٦ ٥.٢٣
پتروشيمي فارابي ٤,٤٥٢
٢٢١ ٥.٢٢
سپنتا ١٤,٦٣٦
٧٢٦ ٥.٢٢
توسعه آذربايجان ٣,٠٥٧
١٥١ ٥.٢
   ارزش: ٧٦,٤٣١.٥ تغييرات:    ٤٤.٥
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٩/٠٣/١٣٩٥ سرود ٣٣٥ ٠ ٠
٠٩/٠٣/١٣٩٥ ذبصبا ٨١٠ ٠ ٠
٠٨/٠٣/١٣٩٥ دابور ١٧٠٠ ٠ ٠
٠٨/٠٣/١٣٩٥ چكارن ٣٠ ٠ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٥ كلوند ٨٠ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ غشان ٠ ١٤٦.٣٦٦١٠٠٠٢ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ درازك ٢٦٥٠ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ كسعدي ١٥٠ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ سفارس ٠ ٢٥ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ غشان ٦١٦ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ ذثغرب ٠ ٥٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ شاراك ١٣٥٠ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ ذشتوكا ٢٣٠ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٥ ذغشهداب ٩٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٥ سبهان ٢٦٠٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٥ ذنوين ٠ ٨٧.٥ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٥ غشصفا ١١٦٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٥ دشيمي ٨٠٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٥ ذتوريل ٢٢٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٥ مداران ١٨٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٧٤٤ (١٨)
ريال عربستان ٨١١ (١)
دلار آمريكا ٣,٠٤٦ ٠
پوند ٤,٤٥٣ (١٠١)
يورو ٣,٣٨٢ (٣)