آخرين اطلاعات مربوط به ١١/١٢/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
فيروزا  ٧,٠٠٠    ٨٧٧پتروشیمی کازرون  ١,١٨١    ١٢٤صنعتی بهپاک  ٣,٣٨١    ٣٢٠بانک قوامین  ١,٣٨٤    ٨١تکادو  ٣,٩٥٧    ٢٠٦زرین معدن آسیا  ٢,٩١٢    ١٣٩قند شیروان,قوچان و بجنورد  ٢,١٦٠    ١٠٣فولاد ارفع  ٢,٣٢٨    ١١١صنعت روی زنگان  ١,٩٨٠    ٩٤نیرو سرمایه  ١,٩٥٠    ٩٢گسترش تجارت ایرانیان  ١,٢٦٢    ٥٩تدبیرگران فارس و خوزستان  ٢,٠١٣    ٩٤تسهيلات مسكن فروردین ٩٣  ٨١٠,٨٨٩    ٣٥,٨٠٣سبحان-دارو  ١٥,٠٥٧    ٦١٣نفت و گاز پارسیان(تقدم)  ١,٥٩٢    ٦٤مرينوس  ١١,٠٠٧    ٤٤٠تهران شيمي  ١٨,٧٥٩    ٧٤٧سيمان هگمتان  ٣,٩٣٦    ١٥٦بانك كارآفرين  ٢,٠٨١    ٨٢روز دارو  ٤,٤٤٣    ١٧٤
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
فيروزا ٧,٠٠٠
٨٧٧ ١٤.٣٢
پتروشیمی کازرون ١,١٨١
١٢٤ ١١.٧٣
صنعتی بهپاک ٣,٣٨١
٣٢٠ ١٠.٤٥
بانک قوامین ١,٣٨٤
٨١ ٦.٢٢
تکادو ٣,٩٥٧
٢٠٦ ٥.٤٩
زرین معدن آسیا ٢,٩١٢
١٣٩ ٥.٠١
قند شیروان,قوچان و... ٢,١٦٠
١٠٣ ٥.٠١
فولاد ارفع ٢,٣٢٨
١١١ ٥.٠١
صنعت روی زنگان ١,٩٨٠
٩٤ ٤.٩٨
نیرو سرمایه ١,٩٥٠
٩٢ ٤.٩٥
   ارزش: ٦٣,٩٥٤.٨ تغييرات:    ٩٤.٧
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٦/١٢/١٣٩٣ ثمسكن ٢٥٠ ٠ ٠
٠٦/١٢/١٣٩٣ وبهمن ٣٠٠ ٠ ٠
٠٦/١٢/١٣٩٣ ثفارس ٠ ٥٤.٩٠١٩٦٠٧٨ ٤٠.٦٦٥٦٨٦٢٧
٠٤/١٢/١٣٩٣ شيران ١٣٠٠ ٠ ٠
٠٣/١٢/١٣٩٣ غچين ٠ ٣٤٦.٤٢٨٥٧١٤٣ ٠
٠٢/١٢/١٣٩٣ ذپكوير ٣٥٠٠ ٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٣ ذوقوام ٠ ١٠٠ ٠
٢٩/١١/١٣٩٣ شپاكسا ٦٥٠ ٠ ٠
٢٩/١١/١٣٩٣ ساربيل ١٨٠٠ ٠ ٠
٢٩/١١/١٣٩٣ ذرفاه ٣٠٠ ٠ ٠
٢٧/١١/١٣٩٣ ذكمرجان ٣٥٠ ٠ ٠
٢٦/١١/١٣٩٣ شگل ١٦٠٠ ٠ ٠
٢٥/١١/١٣٩٣ پرديس ١٠٠ ٠ ٠
٢١/١١/١٣٩٣ پكرمان ٠ ١٠٠ ٠
٢٠/١١/١٣٩٣ سابيك ٠ ٣٨.٧٣١٦٥٩٦٧ ٠
١٩/١١/١٣٩٣ كمنگنز ٠ ٥٠ ٥٠
١٩/١١/١٣٩٣ ثاباد ٠ ٢٠.٦٦٦٦٦٦٦٧ ١٢.٦٦٦٦٦٦٦٧
١٩/١١/١٣٩٣ كطبس ٠ ٥٠ ١٦.٦٦٦٦٦٦٦٧
١٨/١١/١٣٩٣ ذولانا ١٥٠ ٠ ٠
١٤/١١/١٣٩٣ ذسمايه ٣٥٠ ٠ ٠
به اطلاع می رساند کلاسهای آموزشی آنلاین در شعبه مشهد به صورت رایگان در روزهاي شنبه هر هفته ساعت 13:00 الي 14:00 تشكيل مي شود.(شماره تماس جهت هماهنگی 05117672827)* به اطلاع می رساند اعتبار سفارشهای اینترنتی به 5 روز کاری تغییر یافت.
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣١٦ (٣)
ريال عربستان ٧٤٠ ١
دلار آمريكا ٢,٧٧٧ ٣
پوند ٤,٢٧٦ (٧)
يورو ٣,١٠٣ (٣)