آخرين اطلاعات مربوط به ٠٥/٠١/١٣٩٤ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٧/١٢/١٣٩٣ كساوه ٠ ٦٦.٦٦٦٦٦٦٦٧ ٠
٢٧/١٢/١٣٩٣ دابور ٠ ٠ ٨٠
٢٦/١٢/١٣٩٣ چكارن ٠ ٣٨.٠٠٦٥٨٤٣٦ ١١.٩٩٣٤١٥٦٤
٢٥/١٢/١٣٩٣ وغدير ٥٠٠ ٠ ٠
٢٥/١٢/١٣٩٣ شكلر ٠ ٥٠ ٠
٢٥/١٢/١٣٩٣ وصنا ٥٠٠ ٠ ٠
٢٤/١٢/١٣٩٣ واتي ٠ ٢٠٠ ٠
٢٤/١٢/١٣٩٣ واتي ٦٠٠ ٠ ٠
٢٤/١٢/١٣٩٣ ذشزنگ ٢٠.١١ ٠ ٠
٢٤/١٢/١٣٩٣ ذاتكاي ٥٠ ٠ ٠
٢٤/١٢/١٣٩٣ ومعادن ٠ ٣٧ ٠
٢٣/١٢/١٣٩٣ فمراد ٠ ٠ ٩٨.١٤
٢٣/١٢/١٣٩٣ ذكايگچ ١٩٠ ٠ ٠
٢٣/١٢/١٣٩٣ وصنعت ٢٤٠ ٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٣ ونيكي ٣٣٠ ٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٣ ونيكي ٠ ٢٠.٦٨٩٦٥٥١٧ ٠
١٧/١٢/١٣٩٣ وسپه ٦٠٠ ٠ ٠
١٧/١٢/١٣٩٣ ثنوسا ٠ ١٥٠ ٠
١٦/١٢/١٣٩٣ ذوارس ٣٥٠ ٠ ٠
١٦/١٢/١٣٩٣ خكمك ٠ ٠ ٢٢٠.٨٥٧
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات