آخرين اطلاعات مربوط به ٠٣/٠٨/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ١٥/٠٤/١٣٩٣
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی ١١/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٩/٠٧/١٣٩٣ ثشاهد ٠ ٠ ٤٩.٨١٦٤٥٤٠٤
٢٩/٠٧/١٣٩٣ ثشاهد ٢٨٠ ٠ ٠
٢٩/٠٧/١٣٩٣ شبهرن ٠ ١٠٨.٣٣٣٣٣٣٣٣ ٠
٢٨/٠٧/١٣٩٣ تپمپي ١٥٠ ٠ ٠
٢٧/٠٧/١٣٩٣ وخارزم ١٥٠ ٠ ٠
٢٦/٠٧/١٣٩٣ فارس ١٠٠٠ ٠ ٠
٢٦/٠٧/١٣٩٣ غگل ٠ ١٠٠ ٠
٢٤/٠٧/١٣٩٣ ذكرمان ١٧٠ ٠ ٠
٢٤/٠٧/١٣٩٣ غچين ٨٥٠ ٠ ٠
٢٢/٠٧/١٣٩٣ واميد ٠ ٥٠ ٠
٢٠/٠٧/١٣٩٣ كهمدا ٥٠٠ ٠ ٠
٢٠/٠٧/١٣٩٣ دسبحا ٠ ٢٤.٤٢٠٦٧٧٣٦ ٠
٢٠/٠٧/١٣٩٣ كچاد ٠ ٤٢.٥ ٠
١٩/٠٧/١٣٩٣ وتوكا ٢٥٠ ٠ ٠
١٩/٠٧/١٣٩٣ وغدير ٠ ٦٣ ٣٧
١٦/٠٧/١٣٩٣ ذغشوكو ٠ ٠ ٤٦١.٥٣٨٤٦١٥٤
٠٨/٠٧/١٣٩٣ ذسبحان ٠ ٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٦ ٦٦.٦٦٦٦٦٦٦٧
٠٧/٠٧/١٣٩٣ دامين ٠ ٠ ٤٨٠
٠٧/٠٧/١٣٩٣ ذقيستو ٠ ٠ ١٥٠٠
٠٦/٠٧/١٣٩٣ قلرست ٢٢٠٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات