آخرين اطلاعات مربوط به ٠٤/١٢/١٣٩٥ |ساعت ١٤:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
اختيارخ پارسان-١٦٠٠-١٩/٠٢/١٣٩٦  ٢٩٢    ٢٧٧اختيارخ پارسان-١٧٠٠-١٩/٠٢/١٣٩٦  ٢٣٥    ١٣٥شیشه قزوین  ٨٨٩    ١٠٠مس شهيد باهنر  ٢,٢١٠    ٢٤٠صنعتی دریایی ایران  ٣,٣٥٥    ٢٧٩گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران(تقدم)  ٨٠٩    ٥٦کود شيميائی اوره لردگان  ١,٠٦٢    ٥٥لاميران  ٣,٤٥٧    ١٧٢داروسازي اسوه  ٢٠,٧٥٢    ١,٠٢٥پارس توشه  ٣,٣٨٦    ١٦٣
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
اختيارخ پارسان-160... ٢٩٢
٢٧٧ ١,٨٤٦.٦٧
اختيارخ پارسان-170... ٢٣٥
١٣٥ ١٣٥
شیشه قزوین ٨٨٩
١٠٠ ١٢.٦٧
مس شهيد باهنر ٢,٢١٠
٢٤٠ ١٢.١٨
صنعتی دریایی ایران ٣,٣٥٥
٢٧٩ ٩.٠٧
گروه سرمايه گذاري ... ٨٠٩
٥٦ ٧.٤٤
کود شيميائی اوره ل... ١,٠٦٢
٥٥ ٥.٤٦
لاميران ٣,٤٥٧
١٧٢ ٥.٢٤
داروسازي اسوه ٢٠,٧٥٢
١,٠٢٥ ٥.٢
پارس توشه ٣,٣٨٦
١٦٣ ٥.٠٦
   ارزش: ٧٧,٨٤٧.٢ تغييرات:    ٤٧
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
هواشناسی بورس از 10 ایستگاه-بازار در فاز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٥
چرا ریزش شاخص بورس ادامه‌دار شده است؟ ٢٠/٠٢/١٣٩٥
آماده‌باش نقدینگی در بورس-گفتگوی دکتر ای ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
حرکت عقلایی دراحیای بورس - گفتگوی دکتر ا ... ٠٣/١٢/١٣٩٤
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٢/١٢/١٣٩٥ خاهن ٠ ١٠٠ ٠
٠١/١٢/١٣٩٥ دشيمي ٠ ٢٠٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٥ سكرما ٤٥٠ ٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٥ ذبساما ٠ ٣٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٥ دابور ٠ ١٠٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٥ وتوصا ٤٢ ٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٥ ذوآفر ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/١١/١٣٩٥ سهرمز ٦٠٠ ٠ ٠
٢٤/١١/١٣٩٥ شيران ٥٨٥ ٠ ٠
٢٠/١١/١٣٩٥ شگل ١٦٠٠ ٠ ٠
١٨/١١/١٣٩٥ ذساينا ٢٣٠ ٠ ٠
١٨/١١/١٣٩٥ ذكمرجان ٢٥٠ ٠ ٠
١٨/١١/١٣٩٥ تپمپي ٠ ٠ ٢١.٢١٢١٢١٢١
١٣/١١/١٣٩٥ ذگكيش ٢٠ ٠ ٠
١١/١١/١٣٩٥ ذوب ٠ ٠ ٣٢١.٦٩٣٨٨٥٦٥
١٠/١١/١٣٩٥ شتران ٠ ٠ ٣٣.٣٣٣٣٣٣٣٣
٠٩/١١/١٣٩٥ غبهنوش ٠ ٥٠ ٠
٠٥/١١/١٣٩٥ فلامي ٥٠ ٠ ٠
٠٥/١١/١٣٩٥ پرديس ١٦٥ ٠ ٠
٠٢/١١/١٣٩٥ ذوملل ٠ ٢٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٥٥ ٥
ريال عربستان ٨٦٤ ١
دلار آمريكا ٣,٢٤٠ ١
پوند ٤,٠٤٨ ١٧
يورو ٣,٤١٦ (١١)